Leukosan® Strip

Leukosan Strip se skládá ze základní polyamidové pletené tkaniny, která je z jedné strany potažena akrylátovým lepidlem vytvrzovaným UV-zářením. Zaoblené okraje udržují proužky na místě a plastová vrstva je po obou koncích perforovaná, což usnadňuje aplikaci. Leukosan Strip je zataven do potištěných sáčků, zabalen do skládacích krabiček a sterilizován ethylenoxidem.

  • Atraumatické uzavření rány
  • Odolné
  • Rychlé a jednoduché uzavření rány

Výhody produktu

Zaškrtnuté poličko značí, že produkt je možné odstránit bez dodatečného traumatizování rány.

Atraumatické uzavření rány

Tyto proužky na uzavření ran jsou povrchové a neinvazivní. Nabízejí uzavření ran a odstranění bez dalšího poškození kůže a bez potřeby lokální anestezie.
Hodiny se zašrtnutým políčkem značí dlouhou dobu použitelnosti.

Odolné

Leukosan Strip je trvanlivý a vyrobený k použití od jednoho až po několik dní podle stavu rány.
Stopky ukazují, že produkt funguje rychle.

Rychlé a jednoduché uzavření rány

Lepicí proužky na uzavření rány se rychle a snadno aplikují, šetří čas a snižují riziko infekce.
Dvě ruce, které táhnou produkt v opačných směrech, demonstují elasticitu.

Flexibilní a přizpůsobivé

Leukosan Strip je flexibilní a elastický. Má inteligentní strukturu a vetkaná polyamidová vlákna, přízpůsobí se různým fázím hojení rány, roztahuje se a opět stahuje, takže umožňuje otoky, dočasné edémy a pohyb.
Vzduch proudící skrz bariéru.

Prodyšné pro vlhkost a vzduch

Je prodyšné pro vzduch a vodní páru, dovoluje pokožce dýchat a pomáhá předejít maceraci.
Řetěz značí, že produkt je vysoce přilnavý.

Spolehlivé přilnutí

Rychle a snadno se přizpůsobí okrajům rány, přičemž dobře snášená adhezivita zaručuje spolehlivé přílepení.
Krytí se zaoblenými okraji.

Oblé konce

Vyrobeno se zaoblenými lepicími okraji, toto krytí se nesroluje a zůstane tam, kde je potřebné.

Jak používat

Jak používat Leukosan Strip
Návod k použití
1. Odstraňte jednotlivé proužky z fólie
Proužky lze odloupnout z fólie obalu jednotlivě. Dávejte pozor, abyste se nedotkli povrchu otočeného k ráně.

2. Přiložte svisle kolem rány
Připevněte proužky k otvoru rány pod úhlem 90°. Jemným tlakem přitáhněte okraje rány k sobě navzájem.

3. Udržujte mezi jednotlivými proužky stejnou vzdálenost
Umístěte několik proužků v pravidelných intervalech vedle sebe.

Information for use

Please make sure to always follow the instructions for use, including the safety information provided with the product. Not at hand? Find the needed safety information in this database!