Jak na drobné řezné rány na kůži?

Řezná rána vzniká působením ostrého předmětu, který vyvíjí tlak i tah zároveň. Výsledkem je pak rozevírající se a krvácející poranění kůže. Míra poškození závisí na hloubce a délce řezné rány, případně na její lokalizaci a nástroji, který ránu způsobil. Obvyklou příčinou drobné řezné rány bývá poranění o hranu papíru, běžná manipulace s nožem u vaření či jiné práce nebo při holení žiletkou. Nejčastěji se tedy setkáme s řeznou ránou na ruce, zejménapak s řeznou ránou na prstu, nebo s řeznou ránou po holení. U hlubokých řezných ran zůstává po zahojení vazivová jizva.

Ošetření řezné rány

Pokud je poškozená pouze vrchní vrstva kůže a řezná rána tedy nekrvácí (např. po pořezání o papír), dané místo vydezinfikujte a udržujte v čistotě. Pokud z řezné rány vytéká krev:

1. Důkladně si před ošetřením umyjte ruce.

2. Sterilním čtvercem setřete tekoucí krev z rány a místo vyčistěte dezinfekcí vhodnou pro ošetření povrchových ran.

3. Zjistěte povahu rány – pokud je viditelně hluboká a její okraje jsou od sebe příliš vzdáleny, zvažte vyhledání lékařské pomoci.

4. Ránu zakryjte náplastí se sterilním polštářkem. Při větším poškození použijte sterilní čtverec, který následně obvažte nebo přelepte náplastí bez polštářku.

Pokud řezná rána není příliš hluboká, výrazně nekrvácí a je velká max. 1-2 cm, můžete k jejímu uzavření použít i tzv. mašličku. Ta drží okraje rány pevně u sebe a napomáhá tak jejich opětovnému srůstu. Snadno ji vytvoříte pomocí náplasti bez polštářku tak, že ji ve střední části nastřihnete a ve stejném místě pak zakroutíte. Náplast pak nalepte tak, aby překroucená část spočívala přímo nad ranou a „křídla“ mašličky po obou stranách rány. Mnohem jednodušší je však využít již hotový produkt Leukoplast Leukosan® Strip, který je speciálně navrhnut tak, aby stahoval okraje rány a předešel tak případné potřebě chirurgického šití.

Následná péče o ránu

U řezných ran hrozí riziko druhotné infekce. V dalších dnech tedy ránu pečlivě sledujte, zda z ní nevytéká tekutina či hnis. Mokvající ránu je třeba důsledně udržovat v čistotě a vyměňovat krytí alespoň dvakrát denně. Před každou výměnou krytí ránu opět vydezinfikujte.

Jak dlouho se řezná rána hojí?

Délka hojení řezné rány záleží ve velké míře na jejím umístění a závažnosti. Důležité je hlavně dodržet správný postup při ošetřování rány, aby nedošlo k infekci. Pokud je řezná rána povrchová a bez infekce, většinou se bez obtíží zahojí během několika dnů. Hluboká řezná rána se může hojit podstatně déle, ale již do týdne dochází k jejímu uzavření, čímž se riziko případných komplikací snižuje na minimum. Mokvající řezná rána se může hojit i několik týdnů.

Urychlení hojení drobné řezné rány

Hojení řezné rány můžete urychlit použitím produktů pro tzv. vlhké hojení. Jedná se zpravidla o gel, který vytvoří na ráně souvislou vrstvu. Ta pak na hojení příznivě působí a slouží také jako bariéra před případným vnějším znečištěním. Základem rychlého hojení je ale především udržování řezné rány v naprosté čistotě.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Profesionální ošetření vyhledejte v případě, že se v ráně nachází cizí předmět nebo je rána silně znečištěná. Stejně tak pokud masivně krvácí nebo krvácení neustává ani po několika minutách. Řezné rány, u nichž okraje nepřiléhají k sobě, by měly být chirurgicky sešity. Zamezí se tak jejich nesprávnému zahojení a zmenší se riziko případné infekce.

V průběhu hojení sledujte charakter rány. Ve chvíli, kdy rána silně mokvá, je na dotek bolestivá a její okolí je výrazně zarudlé a oteklé, vyhledejte lékaře. Okamžitou pomoc je třeba zajistit i při nástupu horečky. Ta by totiž mohla značit rozsáhlejší infekci, při které již bude třeba nasadit léčbu antibiotiky.