Jak ošetřit ránu po kousnutí?

Je nutná lékařská pomoc a ošetření!

Rány po kousnutí mají různý rozsah – od povrchových škrábanců až po závažná poranění se ztrátou tkáně, někdy je dokonce ohrožená kost. Kromě toho hrozí vážné riziko, že se do rány se slinami dostaly choroboplodné zárodky. Postupujte podle níže uvedených kroků léčby, které vycházejí z doporučení NHS (britské Národní zdravotní služby):

Grafické znázornění mytí rukou jako kroku ošetření rány v rádci pro ošetření ran Leukoplast.

1. Umyjte si ruce:

Důkladně si umyjte a osušte ruce.
Grafické znázornění tekoucího kohoutku pro ilustraci výplachu rány jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření rány Leukoplast.

2. Ránu opláchněte:

„Okamžitě ránu vyčistěte tak, že ji na několik minut dáte pod tekoucí teplou vodou z kohoutku.“ 1
Grafické znázornění rány se dvěma velkými kapkami krve pro ilustraci krvácení.

3. Nechte ránu krvácet:

„Pokud už rána volně nekrvácí, podpořte mírné krvácení tím, že ránu jemně zmáčknete.“ 1
Grafické znázornění ruky vysušující tekutinu kouskem látky pro ilustraci sušení rány jako kroku ošetření rány.

4. Osušte kůži:

Ránu znovu opláchněte a osušte místo čistým ručníkem.
Grafické znázornění ruky přikládající na druhé zápěstí krytí symbolizuje zakrytí rány jako krok ošetření.

5. Ránu zakryjte:

Použijte sterilní nelepivý obvaz nebo krytí, abyste zabránili dalšímu poranění, až ho bude odstraňovat.
Grafické znázornění lékaře s fonendoskopem přes ramena symbolizuje návštěvu lékaře jako doporučený krok při ošetření rány.

6. Co nejdřív vyhledejte lékařskou pomoc:

Kousnutí mohou být bolestivá. Požádejte lékaře, aby vám na dobu hojení předepsal léky proti bolesti.

Navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. U ran po kousnutí se však důrazně doporučuje odborné ošetření!

Piktogram znázorňující lékaře.

Odborné ošetření kousnutí

Leukoplast® soft white

Prodyšné, jemné a vysoce absorpční krytí na ránu se spolehlivou přilnavostí.