Neadherentní krytí

Neadherentní krytí

Leukoplast Cuticell® Classic®

Primární kontaktní vrstva s parafinem vhodná pro léčbu secernujících ran.

Leukoplast® Cuticell® Contact

Pro středně až vysoce secernující akutní a chronické rány, včetně ran různé hloubky.