Jak ošetřit dermatitidu způsobenou inkontinencí?

Dermatitida spojená s inkontinencí a jak ji ošetřovat

Inkontinentní osoby často trpí dermatitidou, která se označuje zkratkou IAD (incontinence-associated dermatitis). K prevenci IAD přispívá, když se omezí kontakt moči nebo stolice s pokožkou (např. nošením savého oděvu na těle)1. Při prevenci nebo ošetřování IAD postupujte podle níže uvedených kroků:

Grafické znázornění lupy s vykřičníkem jako symbol přísného dodržování hygienických pravidel při ošetřování ran.

1. Dbejte na hygienu:

Při ošetřování vyrážky z plen pro dospělé používejte jednorázové rukavice.
Grafické znázornění ruky vysušující skvrny kouskem látky pro ilustraci čištění pokožky jako kroku ošetření rány.

2. Pokožku očistěte:

Pokožku opatrně očistěte jemnou látkou, abyste třením oblast zbytečně nepoškodili, a čisticím prostředkem s pH, které odpovídá kyselému filmu chránícímu pokožku. 2
Grafické znázornění dávkovače s pumpičkou symbolizující aplikaci ochranného prostředku na kůži nebo bariéry proti vlhkosti v průběhu ošetření rány.

3. Naneste hydratační prostředek:

Naneste hydratační látku.
Grafické znázornění tuby jako symbolu pro aplikaci hydratačního prostředku v souvislosti s ošetřením ran.

4. Naneste na pokožku ochranný prostředek a mast chránící proti vlhkosti:

Naneste na pokožku mast chránící proti vlhkosti. Tyto masti mohou obsahovat ropné produkty, dimetikon nebo oxid zinečnatý. Případně použijte měkkou látku typu vše v jednom, která obsahuje čisticí, hydratační a ochrannou složku.2

Ošetřete poškozenou kůži:
- Odsajte z kůže vlhkost pomocí superabsorbentů1

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

člověk, který trpí inkontinencí, už je pravděpodobně v péči lékařů. Pokud zjistíte známky dermatitidy spojené s inkontinencí, upozorněte na to lékaře nebo ošetřující personál. K příznakům IAD patří:

  • vlhká, zarudlá kůže
  • zánět
  • mokvající kůže s puchýři
  • pálení v postižené oblasti

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.

Lékařské publikace

1 McNichol L. et al. Incontinence-associated dermatitis: State of the science and knowledge translation. Adv Skin Wound Care. 2018, 31(11): 502–13.

2 Francis K. Incontinence-associated dermatitis: Management update. American Nurse Today. 2018;13(1): 25-29.