Jak správně ošetřit laceraci?

Jak ošetřovat lacerace

Lacerace vznikají natržením nebo je způsobuje intenzivní krátkodobá tupá síla. Při ošetření postupujte podle níže uvedených kroků, které vycházejí z doporučení Ministerstva zdravotnictví Západní Austrálie:

Grafické znázornění mytí rukou jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření ran Leukoplast.

1. Umyjte si ruce:

Před čištěním nebo převazem rány si umyjte ruce, abyste zabránili kontaminaci a infekci rány. 1
Grafické znázornění tekoucího kohoutku pro ilustraci výplachu rány jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření rány Leukoplast.

2. Ránu opláchněte

„Ránu jemně opláchněte čistou vlažnou vodou, abyste ji očistili a odstranili veškeré částečky nečistoty, např. štěrk, protože to sníží riziko infekce.“ 1
Grafické znázornění ruky vysušující tekutinu kouskem látky pro ilustraci sušení rány jako kroku ošetření rány.

3. Osušte kůži

„Okolní kůži jemně osušte čistým tamponem nebo ručníkem.“ 1
Grafické znázornění ruky přitlačující obklad na ránu pro ilustraci zastavení krvácení jako kroku ošetření rány.

4. Zastavte krvácení:

„Pomocí čistého ručníku na krvácející místo lehce tlačte, dokud se krvácení nezastaví (může to trvat několik minut).“ 1
Grafické znázornění ruky přikládající na druhé zápěstí krytí, což symbolizuje zakrytí rány jako krok ošetření.

5. Ránu zakryjte:

„Použijte nelepivé nebo jemné krytí a lehce místo obvažte. Nepoužívejte raději na křehkou kůži pásku, aby při odstraňování krytí nedošlo k dalšímu poranění.“ 1
Ikona zobrazující pilulky a lahvičku s léky.

6. Jak zvládnout bolest

Lacerace mohou být bolestivé. „[...] Zvažte, zda by stálo za to během hojení rány mírnit bolest. O tom, jaké jsou možnosti mírnit bolest, se poraďte se svým praktickým lékařem.“ 1

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Navštivte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud rána:

  • má patrné známky infekce
  • dál krvácí
  • nedokážete dát kůži na své místo
  • obsahuje nečistotu, sklo, trn nebo jiné cizí těleso
  • vypadá velká nebo hluboká
  • nehojí se nebo jen velmi pomalu (např. není zahojená za 4 týdny)

Nebo pokud:

  • máte nějaké základní onemocnění
  • máte jiné zranění nebo jste se při úrazu udeřili do hlavy (můžete mít otřes mozku nebo zlomeninu)
  • existuje riziko dalšího zranění
  • nejste si jistí, jak ránu ošetřovat, nebo máte nějaké obavy. 1

Jak zacházet s uvolněnou kůží

Pokud (např. v případě lacerace vlasové části hlavy) vznikne kožní lalok a je stále připojený, opatrně ho pomocí vlhkého vatového tamponu nebo polštářku vraťte co nejvíc do původní polohy nad ránu.

Upozornění: Pokud si nejste jistí, jak ránu ošetřit, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.

Odborné ošetření lacerací

Leukosan® Strip

Povrchové samolepicí proužky na atraumatické krytí drobných ran.

Leukoplast® cutisoft® soft compress

Absorpční tampony používané k čištění ran.