Jak postupovat při ošetření mokvající rány?

Je to špatné znamení, pokud rána mokvá?

Tekutina vytékající z rány – v lékařském jazyce známá jako „exsudát“ – je charakteristická pro akutní fázi hojení ran a je ve správném množství zcela normální.

Jak vysušit mokvající ránu

Při hojení ran podporuje exsudát hojení a udržuje vlhké prostředí rány. Tato tekutina pochází z krevních a lymfatických cév, odvádí zbytky buněk a bakterií pryč a vytváří příznivé prostředí pro imunitní systém. Příliš mnoho tekutiny však může narušit okraje rány a ohrozit hojení. Proto je důležité přebytečný exsudát absorbovat, ale současně ránu nevysušit. Některé krycí materiály, například hydrokoloidy a do určité míry algináty, mohou zachovat vysoký podíl absorbované tekutiny i při stlačení. V některých situacích je hojení ran opožděné, protože v ráně není dostatečná vlhkost. Okluzivní obvazy, hydrokoloidy nebo hydrogely mohou zvýšit obsah vlhkosti v ráně, aby se udrželo vlhké prostředí rány při absorpci exsudátu.

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.

Odborné ošetření ran od značky Leukoplast:

Leukomed®

Absorpční sterilní krytí na menší až středně velké rány.

Leukoplast® strong

Vysoce adhezivní vodoodpudivá náplast na krátkodobé použití na drobná poranění.

Leukoplast® kids

Náplasti s legračními obrázky pomohou dětem rychle zapomenout na bolest.