Jak správně ošetřit chirurgickou ránu?

Jak ošetřovat chirurgické rány

Na konci operace se okraje řezu spojí, aby se rána mohla zahojit. Při ošetřování postupujte podle níže uvedených kroků:

Grafické znázornění mytí rukou jako kroku ošetření rány v rádci pro ošetření ran Leukoplast.

1. Umyjte si ruce:

Při ošetřování operační rány si důkladně umyjte a osušte ruce nebo použijte jednorázové rukavice.
Grafické znázornění tekoucího kohoutku pro ilustraci výplachu rány jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření rány Leukoplast.

2. Ránu vyčistěte:

„Očistěte ránu pod tekoucí pitnou vodou.
Poznámka: Nepoužívejte antiseptické prostředky, protože mohou poškodit kůži a zpomalit hojení. Do 48 hodin po operaci používejte k čištění rány sterilní fyziologický roztok.“ 1

Grafické znázornění ruky vysušující tekutinu kouskem látky pro ilustraci sušení rány jako kroku ošetření rány.

3. Osušte kůži:

Místo osušte čistým ručníkem.
Poznámka: během sušení rány sledujte, zda v ráně nejsou známky infekce, jako jsou zvýšená teplota rány a zarudnutí, otok, zvýšená bolest a citlivost, hnisavý výtok nebo nepříjemný zápach.

Grafické znázornění ruky přitlačující obklad na ránu pro ilustraci zastavení krvácení jako kroku ošetření rány.

4. Zastavte krvácení:

Pokud rána krvácí, stlačte ji na několik minut čistým gázovým obvazem nebo látkou a ránu zvedněte, dokud se krvácení nezastaví.
Grafické znázornění ruky přikládající na druhé zápěstí krytí, což symbolizuje zakrytí rány jako krok ošetření.

5. Ránu zakryjte:

Přiložte sterilní přilnavé krytí, například některé z níže uvedených speciálních krytí na rány.

Krytí je možné v případě nutnosti měnit denně, anebo kdykoli je vlhké nebo znečištěné.

  • Nedotýkejte se hojící se rány prsty ani ji neškrábejte
  • Dejte pozor, abyste se nedotkli vnitřní strany nového krytí, aby zůstala čistá
  • 48 hodin po operaci se můžete bezpečně sprchovat

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Návštěva lékaře je nutná v případě, že:

  • v ráně jsou vidět známky infekce
  • zaznamenáte zvýšenou tělesnou teplotu (nad 37,5 °C)

Jak poznat, že je rána infikovaná

Pokud se rána infikuje, může:

  • víc bolet
  • být na dotek teplá
  • být zarudlá nebo oteklá
  • vytékat z ní tekutina podobná krvi, hnis nebo krev
  • zapáchat

Pokud zaznamenáte zvýšenou tělesnou teplotu (nad 37,5 °C) nebo si všimnete některého z uvedených příznaků, kontaktujte svého lékaře. 2

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.

Odborné ošetření chirurgických ran

Leukomed® Sorbact

Krytí na ochranu proti bakteriím a plísním na operační rány a zranění.