Jak ošetřit popáleninu prvního stupně?

Léčba popálenin prvního stupně

Nadměrné působení tepla poškozuje kůži. Lehké popáleniny se obvykle označují jako popáleniny prvního stupně. Postupujte podle níže uvedených kroků léčby, které vycházejí z doporučení NHS (britské Národní zdravotní služby):

Grafické znázornění tekoucího kohoutku pro ilustraci chlazení rány tekoucí vodou jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření rány Leukoplast.

1. Popáleninu ochlaďte:

Co nejdřív po poranění začněte popáleninu chladit studenou nebo vlažnou tekoucí vodou po dobu 20 minut. 1
Grafické znázornění lupy s vykřičníkem jako symbol přísného dodržování hygienických pravidel při ošetřování ran.

2. UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nepoužívejte led, ledovou vodu ani žádné krémy nebo mastné látky jako máslo. 1 Puchýře nepropichujte! Je pravděpodobné, že byste tím ránu kontaminovali.
Grafické znázornění mytí rukou jako kroku ošetření rány v rádci pro ošetření ran Leukoplast.

3. Pokud jste ten, kdo pomáhá: Umyjte si ruce!

Důkladně si umyjte a osušte ruce.
Grafické znázornění ruky přikládající na druhé zápěstí krytí symbolizuje zakrytí rány jako krok ošetření.

4. Popáleninu zakryjte:

Ochraňte ránu pomocí čistého obvazu.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Doma a chlazením by se měly ošetřovat jenom lehké popáleniny, například na rukou nebo prstech. Návštěva lékaře je nutná v případě, že:

  • popálenina je větší než ruka postiženého člověka
  • popálená osoba je těhotná, je to dítě nebo je v pokročilém věku
  • popálený člověk utrpěl šok
  • popáleninu způsobily chemikálie, elektřina nebo radioaktivita

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.