Jak správně ošetřit řeznou ránu?

Jak ošetřit řezné rány

Řezné rány mohou být způsobené nožem, ale i listem papíru. Kůží pronikne ostrý předmět, obvykle na ruce nebo prstu. Postupujte podle níže uvedených kroků léčby, které vycházejí z doporučení NHS (britské Národní zdravotní služby):

Grafické znázornění mytí rukou jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření ran Leukoplast.

1. Umyjte si ruce:

Důkladně si umyjte a osušte ruce.
Grafické znázornění tekoucího kohoutku pro ilustraci výplachu rány jako kroku ošetření rány v poradci pro ošetření rány Leukoplast.

2. Ránu vyčistěte:

Očistěte ránu pod tekoucí pitnou vodou.
Poznámka: Nepoužívejte antiseptické prostředky, protože mohou poškodit kůži a zpomalit hojení. 1
Grafické znázornění ruky vysušující tekutinu kouskem látky pro ilustraci sušení rány jako kroku ošetření rány.

3. Osušte pokožku:

Místo osušte čistým ručníkem.
Grafické znázornění ruky přitlačující obklad na ránu pro ilustraci zastavení krvácení jako kroku ošetření rány.

4. Zastavte krvácení:

Pokud rána krvácí, stlačte ji na několik minut čistým gázovým obvazem nebo látkou a ránu zvedněte, dokud se krvácení nezastaví. 1
Grafické znázornění ruky přikládající na druhé zápěstí krytí, což symbolizuje zakrytí rány jako krok ošetření.

5. Ránu zakryjte:

Přiložte sterilní přilnavé krytí, například některé z níže uvedených speciálních krytí na rány.

Krytí je možné v případě nutnosti měnit denně anebo kdykoli je vlhké nebo znečištěné. Udržujte ránu suchou pomocí vodotěsného krytí, které vám umožní se sprchovat.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Řezné rány bývají většinou malé a lze je zvládnout doma. Návštěva lékaře je nutná, pokud je řezná rána:

  • v obličeji, zvlášť blízko očí
  • nepřestává krvácet V takovém případě před návštěvou lékaře přiložte tlakový obvaz, např. pomocí ručníku nebo kapesníku.
  • jsou patrné známky infekce

Pokud máte pochybnosti, navštivte lékaře

Mnoho běžných ran je možné ošetřit doma. Kdy je ale potřeba vyhledat lékaře? Pro více informací se posuňte dolů!

Piktogram znázorňující lékaře.

Odborné ošetření řezných ran

Leukoplast® kids | Hero Edition

Obvazy a krytí se superhrdinskými motivy pomohou dětem rychle překonat bolest.

Leukoplast® aqua pro

Voděodolné a zároveň prodyšné krytí na rány chránící před vodou a nečistotami.

Leukosan® Strip

Povrchové samolepicí proužky na atraumatické krytí drobných ran.