Jak urychlit hojení ran?

Každé poranění, ať už vážnějšího rázu, nebo zcela banální, vyžaduje určitou péči. Čím méně se o ránu budete starat, tím déle se pravděpodobně bude hojit. Jde to ale i opačně – pokud se o ránu postaráte tím správným způsobem, můžete proces hojení o něco urychlit, případně se vyhnout nevzhledné jizvě.

Ránou se rozumí typ poranění, kde je porušená kůže, případně podkoží. 

Hojení ran

Průběh hojení rány může ovlivnit několik faktorů. Jedním z nich je přítomnost infekce – když je rána infikovaná, hojí se podstatně déle a celý proces je mnohem komplikovanější než u rány, která se hojí ve sterilním prostředí. Dalším zásadním faktorem je celkový vzhled rány. Nejsnáze se hojí povrchové odřeniny a řezné rány, jejichž okraje pevně přiléhají k sobě.

Nekomplikované rány se hojí v ideálním případě následujícím způsobem:

1. Exsudativní fáze

V této fázi dochází ke tvorbě krevních sraženin, k uzávěru porušených cév a provizornímu zacelení rány. Imunitní systém reaguje na poškození tkáně produkcí tkáňového moku, který ránu „vyplachuje“ a dopravuje z krve na potřebná místa rány různé imunitní a opravné buňky. Pokud nedojde ke komplikacím, proces by měl být hotový během 2–3 dní. Po celou dobu je třeba ránu udržovat v naprosté čistotě a překrytou sterilním obvazem či náplastí s polštářkem.

2. Proliferativní fáze

Po skončení první fáze se v ráně začne vytvářet tzv. granulační tkáň, což je v podstatě kombinace vazivových buněk a nově vytvořených drobných cév. Rána už je zacelená, ale stále není pevná. Tato fáze by neměla trvat déle než týden.

3. Závěrečná fáze

V poslední fázi se rána celkově zpevňuje a vytváří se vazivová jizva. V případě nekomplikovaného hojení drobné rány mohou nové buňky pokožky jizvu zakrýt a ta pak zcela zmizí. Zpevňování rány může v závislosti na její velikosti trvat i několik měsíců.

Podpora hojení ran

Nejnovějším trendem v hojení ran je metoda tzv. vlhkého hojení. Hojicí proces totiž probíhá mnohem rychleji a snadněji ve vlhkém prostředí, než když je rána ponechána na vzduchu a následně vysychá. Takové prostředí si rána zajišťuje sama, stačí tedy jen zabránit předčasnému vyschnutí rány. Částečně lze zamezit přístupu vzduchu dostatečným krytím rány, ještě vhodnější je ale ránu potřít speciálním hydrokoloidním gelem, který zabraňuje úniku vlhkosti z rány a zajišťuje tak pro hojení ideální prostředí.

Na stejném principu jsou k dostání již předpřipravená krytí, která již hydrogelovou vrstvu obsahují, a není tedy potřeba používat zvlášť gel a krycí médium.

 

Antibakteriální ochrana

Ač je imunitní systém schopný se většinou s infekcí rány postupně vypořádat sám, další možnost, jak urychlit hojení, je poskytnout ráně krytí s antimikrobiálním účinkem. V takovém prostředí se bakteriím špatně množí a imunitní složky tak mají mnohem menší práci s jejich likvidací. Většinou lze sehnat různé druhy krycích materiálů obsahujících buď částice stříbra, jód, či aktivní uhlí. Podobným způsobem můžete použít i antimikrobiální spreje stejné báze, které jsou taktéž určené přímo pro ochranu ran.