Jak si poradit s puchýřem?

Puchýř je často se vyskytující poškození kůže, které se vytvoří v důsledku delšího mechanického tření nebo po vystavení postiženého místa dráždivým chemickým látkám.

Jak puchýř vzniká?

Lidská kůže má tři základní vrstvy – pokožku, škáru a podkoží. Puchýř vzniká vlivem mechanického podráždění kůže, v jehož důsledku se v místě poškození pokožka oddělí od škáry. Vzniklá dutinka se vyplní čirou tekutinou tvořenou tkáňovým mokem, případně zánětlivým výpotkem. Nepleťte si ale puchýř s mozolem – mozol je způsoben zvýšenou produkcí kožních buněk, které v daném místě utvoří nebolestivý tvrdý výstupek bez tekutiny.

Stržený puchýř

Vrchní vrstva puchýře je poměrně tenká. Tekutina v puchýři navíc na tuto vrstvu působí poměrně velkým tlakem. Z toho důvodu se může jednoduše stát, že se puchýř protrhne a odhalí se tak vrstva kůže pod ním. Pozor – ke strženému puchýři je potřeba přistupovat stejně jako ke kterékoli jiné otevřené ráně.

Krvavý puchýř

Puchýř s krví je jen variantou běžného puchýře. Při výrazném tření může totiž dojít k porušení povrchových cév v hlubších vrstvách kůže pod puchýřem a unikající krev zbarví jinak čirou tekutinu puchýře do ruda. Stejně jako u modřiny se barva může postupně měnit až do temně fialových odstínů.

Zanícený puchýř

K zanícení puchýře dochází, pokud se nepodaří udržet puchýř v čistotě. Taková situace nastává, pokud puchýř neodborně propíchnete nebo se jeho vrchní vrstva sama strhne. Do rány pak vniknou bakterie, které se běžně nachází na kůži a způsobí infekci, jejímž následkem je pak zanícení a mokvání.

Skupiny puchýřků

V případě, že se na kůži vytvoří několik malých vodnatých puchýřků vedle sebe, nejedná se o typické puchýře způsobené mechanicky. Jejich příčinou je zřejmě alergická reakce na styk s nějakou chemikálií nebo jako projev jiné kožní nemoci. V případě, že puchýřky během několika dnů nezmizí samy, vyhledejte pomoc dermatologa.

Kde se může puchýř vytvořit?

Vzhledem k tomu, že je kůží pokryto celé naše tělo, puchýř se může vytvořit kdekoliv. Protože ale puchýř vzniká dlouhodobým mechanickým třením, například v obličeji se s ním pravděpodobně nesetkáte. Také v místech, kde je kůže velmi tenká, dojde třením spíše k odřenině než ke vzniku puchýře.

Puchýř na noze

Nejčastěji se vytváří puchýře z bot. Pokud je totiž obuv těsná a neprodyšná, noha se velmi rychle zpotí a kůže vlivem vlhkosti změkne. Je tak mnohem více náchylná k poškození. Ve spojení se třením, ke kterému často dochází v nepadnoucí obuvi, je vznik puchýře téměř zaručen. V závislosti na místě, kde ke tření dochází, se pak může vytvořit například puchýř na patě nebo na prstech, není ale neobvyklý ani puchýř na chodidle nebo mezi prsty. Dbejte tedy na výběr kvalitní a dobře padnoucí obuvi.

Puchýř na ruce

Zatímco u nohou jsou nejčastější puchýře z bot, puchýře na ruce vznikají hlavně při manuální práci s nástroji. Ať už hrabete listí, žehlíte prádlo nebo si jen vystřihujete s dětmi, pokaždé držíte v ruce něco, co zároveň i vytváří tlak na kůži. Při dlouhodobějším kontaktu se stejným nástrojem se pak v místě největšího tření vytvoří puchýř. Nejčastěji vznikají puchýře na prstech a na dlaních.

Při manuální práci proto vždy používejte pracovní rukavice určené pro daný druh činnosti. Místa, kde se vám puchýř již v minulosti vytvořil, můžete preventivně přelepit náplastí bez polštářku, abyste zmírnili tření kůže.

Jak puchýř správně ošetřit?

a) Neporušený puchýř

1. Než začnete puchýř ošetřovat, umyjte si důkladně ruce i místo postižené puchýřem.

2. Puchýř očistěte vhodnou dezinfekcí určenou k ošetření povrchových ran.

3. Nikdy puchýř nepropichujte špendlíkem, šicí jehlou nebo podobnými nástroji. Pokud puchýř není velký a nevadí vám v manipulaci, nechte ho neporušený. Puchýř můžete v krajním případě propíchnout pouze, když máte k dispozici sterilní jehlu z lékárny, pravděpodobně tím ale prodloužíte dobu hojení.

4. Přelepte místo dostatečně velkou náplastí se sterilním polštářkem.

5. Vyhněte se dalšímu tlaku na postiženou oblast.

b) Prasklý nebo stržený puchýř

1. Než začnete ránu ošetřovat, umyjte si důkladně ruce.

2. Opatrně pod tekoucí vodou odstraňte případné nečistoty z rány, jako hlínu, písek apod.

3. Puchýř očistěte vhodnou dezinfekcí určenou k ošetření povrchových ran.

4. Přelepte místo dostatečně velkou náplastí se sterilním polštářkem.

5. Vyhněte se dalšímu tlaku na postiženou oblast.

Jak dlouho se puchýř hojí?

Pokud se vám podaří udržet puchýř neporušený, měl by se do pár dnů vstřebat sám bez dalších následků. Pokud ale puchýř praskl nebo se jeho vrchní vrstva zcela strhla, je velmi pravděpodobné, že bude sekundárně postižen bakteriální infekcí. V takovém případě se může tekutina zabarvit až do žlutozelena. Hojení zaníceného puchýře je mnohem zdlouhavější a postižené místo je při něm třeba udržovat kryté a v naprosté čistotě.

Urychlení hojení puchýře

Hojení puchýře můžete lehce urychlit, a to zejména pokud už došlo k jeho porušení. Můžete využít produktů pro tzv. vlhké hojení. Ty na ráně vytvoří speciální podpůrnou vlhkou vrstvu, která zároveň působí i jako částečná bariéra před vnějším znečištěním.

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Může nastat situace, že puchýř začne mokvat, a i přes veškerou péči nedochází k jeho hojení. V takovém případě je vhodné vyhledat lékaře, který v případě nutnosti nasadí antibiotickou léčbu. Stejně tak vyhledejte pomoc, pokud puchýř způsobuje výraznou bolest nebo je nepřiměřeně velký. Je totiž pravděpodobné, že bude třeba puchýř sterilně propíchnout a ošetřit.