První pomoc při odřeninách

Odřenina je povrchové poranění, při němž dochází k porušení vrchních vrstev kůže. Nejčastějšími příčinami odřenin jsou různé pády a nárazy, a to hlavně u dětí. U těch můžeme očekávat typicky odřené koleno nebo odřený loket; k odřenině ale může samozřejmě dojít u kterékoli části těla a v jakémkoli věku.

Do skupiny odřenin se řadí i poškození kůže, která se lidově nesprávně označují jako „spáleniny“. Nedochází k nim totiž působením horka, ale náhlým mechanickým třením. Poranění se pak vyznačuje ohraničenou plochou stržené vrchní vrstvy kůže, která je výrazně zarudlá a při doteku pálí jako by byla spálená.

Dělení odřenin podle závažnosti

Odřeniny můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to podle hloubky a rozsahu poškození:

a) odřenina nekrvácí

Pokud je odřenina bez známek krvácení, znamená to, že byla porušena pouze vrchní vrstva kůže, tedy pokožka. Ta má přirozeně rychlé regenerační schopnosti, odřenina se proto hojí poměrně snadno a po zahojení nezanechává na kůži žádné stopy.

b) odřenina krvácí

Odřenina, ze které viditelně teče krev, značí hlubší poranění vrstev kůže. Je zde výrazně vyšší riziko následné infekce, a tedy i delšího hojení. Po odřeninách většího rozsahu se zdlouhavým hojením může vzniknout vazivová jizva, která již na kůži zůstává.

Jak ošetřit odřeninu?

1. Důkladně si umyjte ruce.

2. Odstraňte mechanické nečistoty, jako jsou kamínky, hlína nebo písek. Nepoužívejte na čištění hrubé kartáče a další nástroje, kterými byste mohli způsobit ještě větší poškození poraněné kůže.

3. Odřeninu omyjte pod čistou tekoucí vodou, v případě zbytkových nečistot použijte k odstranění mokrý měkký ručník nebo žínku.

>4. Postižené místo vyčistěte dezinfekcí vhodnou na ošetření povrchových ran. Pokud rána krvácí, setřete tekutinu sterilním čtvercem.

5. Odřeninu překryjte náplastí se sterilním polštářkem nebo při větší ploše poranění sterilním čtvercem, který následně obvažte obvazem nebo přelepte náplastí bez polštářku.

Následná péče o ránu

Zvláště při odřeninách většího rozsahu s povrchovým krvácením hrozí riziko infekce. Té lze předejít hlavně udržováním rány v čistotě. Pokud navzdory všem opatřením začne rána mokvat, pokračujte v pravidelné výměně jejího krytí, a to alespoň dvakrát denně. Před každou výměnou mokvající odřeninu opět vydezinfikujte.

Jak dlouho se hojí odřenina?

Doba hojení pak závisí na stupni poškození kůže a pohybuje se mezi dny až týdny. První dny jsou nejdůležitější pro zacelení rány, aby nedošlo k infekci. Po zacelení se vytvoří strup, který později sám odpadne. V žádném případě strup nestrhávejte, hojení byste prodloužili o několik dalších dní. Mokvající odřenina vytvoří strup až o několik dní později, když se tělo vypořádá s infekcí.

Urychlení hojení odřeniny

Hojení odřeniny můžete urychlit použitím produktů pro tzv. vlhké hojení. Jedná se zpravidla o gel, který vytvoří na ráně souvislou vrstvu. Ta působí příznivě na hojení a také jako bariéra před případným vnějším znečištěním. Nejrychlejší léčba odřeniny ale spočívá především v udržování rány v naprosté čistotě.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Lékařskou pomoc vyhledejte, pokud rána masivně krvácí nebo pokud krvácení neustává ani po několika minutách. Stejně tak když je hojící se rána výrazně zarudlá, mokvá, je na dotek bolestivá a její vzhled se v průběhu dní nelepší. V případě horečky nečekejte na zlepšení a pomoc vyhledejte okamžitě.