Špatné hojení ran není radno podceňovat

Ránou se rozumí jakékoliv poranění, kde je porušená kůže a případně podkoží. Může se jednat o odřeniny, řezné rány, tržné rány nebo i stržené puchýře apod.

Každé poranění s sebou přináší svá úskalí. Obzvlášť nepříjemné jsou komplikace spojené s procesem hojení. Téměř žádné hojení totiž neprobíhá ideálním způsobem. U poranění kůže riziko spočívá především v osídlení rány bakteriemi, které do ní byly zaneseny již při zranění. Velké množství bakterií se navíc přirozeně vyskytuje na povrchu kůže, což znamená, že mohou snadno osídlit i ránu. Zatímco na kůži ale bakterie člověku nevadí, u otevřených ran působí komplikace, a to spuštěním zánětu, který brání zahojení rány.

Špatně se bude hojit i rána, která je příliš hluboká a jejíž okraje jsou od sebe značně vzdálené. Taková rána vyžaduje odborné ošetření; v opačném případě vzniká zánět a dochází ke složité a zdlouhavé přestavbě tkáně. Výsledkem takového hojení je nevzhledná rozbrázděná jizva. Může dojít i k systémovým komplikacím, jako je otrava krve, horečky a další.

Jak poznat špatně se hojící ránu?

Hojení zanícené rány probíhá stejně jako u rány bez infekce, celý proces je ale komplikován projevy zánětu a reakcí imunitního systému. Imunitní složky sice bojují s probíhající infekcí statečně, ale zároveň svým působením zatěžují tkáň v bezprostřední blízkosti rány. 

Špatně se hojící rána:

a. je na dotek bolestivá, a to i po několika dnech;

b. může být obklopená oblastí s viditelným zarudnutím, které svědčí o přítomnosti zánětu;

c. je většinou mírně oteklá – v případě většího zánětu je otok větší, krajně postihuje např. celou končetinu;

d. je na dotek teplejší než okolní kůže, což je způsobeno určitými zánětlivými faktory;

e. se v procesu hojení nestahuje, tzn. i po 2–3 dnech je výrazně hluboká nebo její okraje nepřiléhají;

f. je vlhká, vytéká z ní zažloutlá nebo žlutozelená hustá tekutina (hnis);

g. i po několika hodinách volně krvácí.

Jak si poradit se špatně se hojící ránou?

Každá rána, která se nehojí ideálním způsobem, vyžaduje péči. Abyste zabránili šíření infekce, jejíž formou je postižena víceméně každá špatně se hojící rána, je potřeba ránu především pravidelně čistit. Hned jak zpozorujete některý z výše uvedených příznaků špatného hojení, postupujte následovně:

1. Ránu pečlivě umyjte a vyčistěte dezinfekcí vhodnou k ošetření povrchových ran.

2. Postižené místo překryjte sterilním čtvercem nebo gázou dostatečné velikosti a následně obvažte obvazem nebo zafixujte náplastí bez polštářku. Pro drobná poranění postačí náplast s polštářkem

3. Celý postup opakujte alespoň dvakrát denně, a pokud se vzhled rány do týdne nezlepší, vyhledejte lékaře.

Čím hojení rány podpořit?

Na trhu lze sehnat již velké množství produktů, které jsou určeny k pomoci při hojení ran. Mezi nejoblíbenější patří přípravky pro tzv. vlhké hojení, které vytvářejí optimální prostředí pro potřeby hojící se tkáně. Základem je vždy hydrokoloidní látka, ať už ve formě gelu, který se aplikuje přímo na ránu, nebo ve formě hotového krytí s hydrokoloidní vrstvou. Obojí pomůže ráně zachovat ideální vlhkost a urychlit tak hojicí proces.

Vhodné jsou i přípravky s antibakteriálním účinkem, které pomáhají udržovat ránu čistou a brání dalšímu množení bakterií. Může jít například o různé druhy krycích materiálů s antibakteriální složkou na bázi aktivního uhlíku nebo koloidního stříbra.

Faktory znesnadňující správné hojení ran

Hojení ran by měly věnovat pozornost především osoby trpící diabetem, osoby obézní nebo případně s poruchou příjmu potravy. Hojení ovlivňují i některá chronická onemocnění, hlavně imunitního rázu. Pokud trpíte některým z těchto problémů, rozsáhlejší rány sledujte obzvláště pečlivě a při prvních známkách špatného hojení vyhledejte lékaře.