Zanícená odřenina – jak se s ní poprat?

Odřené koleno, odřený loket, … Pokud máte malé děti, lehké odřeniny jsou téměř na denním pořádku. Také kdo už někdy spadl na asfalt při cyklistice, pamatuje si, jak nepříjemná odřenina může být. Když se ale odřenina hojí správně, způsobí nepříjemnosti sotva na pár dní. Problém nastává v okamžiku, kdy se do odřeniny při pádu, nebo později, dostane nečistota. Ať už se jedná o drobný prach, písek, hlínu, či vodu z venkovního zdroje, s největší pravděpodobností způsobí v odřenině infekci.

Nečistoty ale nejsou jedinou příčinou případného zánětu odřeniny. Na pokožce lidského těla se přirozeně vyskytuje velké množství bakterií, které obvykle nepůsobí žádné problémy. Když se ale na kůži vytvoří odřenina nebo jiná rána, která naruší integritu vrstev kůže, bakterie v okolí mohou snadno vyvolat zánět. 

Jak vypadá zanícená odřenina?

Infekce zásadním způsobem ovlivňuje proces hojení odřeniny. Rána pak může být bolestivá, teplá na dotek a v jejím okolí je přítomný otok a zarudnutí značící velikost oblasti zánětu. Z důvodu nedostatečného hojení a kvůli probíhajícím zánětlivým pochodům rána ale v první řadě mokvá. To znamená, že je minimálně v časných fázích infekce neustále vlhká, někdy z ní tekutina vytéká ven. Tato tekutina je často zbarvená do žlutozelena, případně obsahuje příměs krve. Pozor – čirá řídká tekutina není známkou zánětu, jedná se o běžný projev hojení rány.

Proč odřenina mokvá?

Mokvající odřenina je způsobena přítomností hnisu. Ten se skládá z odumřelých buněk bakterií, kožních buněk z rány, buněk imunitního systému a tkáňového moku. Sám o sobě není škodlivý, jedná se naopak o důkaz, že imunitní systém reaguje na probíhající zánět.

Jak se o zanícenou odřeninu starat?

Imunitní systém je u zdravého člověka většinou zcela soběstačný. Probíhající infekci dokáže rozpoznat a spustit zánětlivou reakci, která se s původcem infekce postupně vypořádá. Jediný způsob, jak imunitnímu systému v jeho práci pomoci, je správně se o hnisající odřeninu starat. Proces zánětlivé reakce můžete urychlit i o několik dní, nebo alespoň zabránit dalšímu šíření infekce.

1. Hned jak zpozorujete známky zánětu a mokvání, ránu umyjte a povrch odřeniny očistěte dezinfekcí určenou pro tento účel.

2. Hnisající odřeninu překryjte dostatečně velkým sterilním čtvercem nebo gázou a obvažte obvazem nebo přelepte náplastí bez polštářku. K překrytí malých odřenin postačí náplast s polštářkem.

3. Postup opakujte alespoň dvakrát denně, dokud se odřenina viditelně nezacelí a nepřestane mokvat.

Jak urychlit hojení mokvající odřeniny?

Ač je třeba nechat imunitnímu systému dostatek času na boj s probíhající infekcí, existují už metody, jak kromě běžné péče o odřeninu proces ještě více urychlit. Nejnovějším trendem je především metoda tzv. vlhkého hojení, která se odvíjí od předpokladu, že pro hojení rány je ideální vlhké prostředí. Částečně takové prostředí zajistíte tím, že ránu necháte dostatečně dlouho zakrytou, aby na povrchu nezaschla. Můžete ale využít i speciálních produktů vytvořených pro podporu vlhkého hojení. Těmi jsou hlavně hydrokoloidní gely, které se aplikují přímo na ránu, nebo náplasti na podobném principu, kterými stačí ránu pouze překrýt.

Množení bakterií v ráně můžete zabránit nejen pravidelným čištěním odřeniny, ale i použitím antibakteriálních produktů na bázi aktivního uhlí a koloidního stříbra.

Lze zanícení odřeniny zabránit?

Především u odřenin způsobených ve venkovním prostředí se nějaké formě infekce zabraňuje těžko. Riziko ale značně snížíte časným mechanickým vyčištěním rány a použitím vhodné dezinfekce. Nezapomeňte hned po prvním vyčištění rány na řádné krytí rány, případně preventivně použijte přípravky na urychlení hojení zmíněné výše. 

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

I zanícená odřenina může časem vyžadovat lékařské ošetření. Odbornou pomoc vyhledejte v případě, že se odřenina nehojí ani po několika týdnech, nepřiměřeně bolí nebo způsobuje otok či zarudnutí a horkost celé končetiny nebo jiné velké plochy kolem odřeniny. Problematický průběh hojení odřenin může nastat i u osob s diabetickým onemocněním nebo poruchou imunity.